Tænk at kunne vandre, cykle, løbe eller sejle fra Nørresø over Søndersø, de tre Bjergsnæsmoser, Vintmølle Sø, Vedsø og til Hald Sø! 

En vandkorridor mellem Nørresø og Hald Sø er en oplagt mulighed for at tilbyde borgere, gæster og turister en fantastisk naturoplevelse.

En sådan vandkorridor passer perfekt i sammnehæng med alle de øvrige aktiviteter, der er igangsat omkring søerne: Kærvænget, sejlcenter, Viborg Naturpark, Borgvold, White Water Viborg, De Fem Halder osv.

En gruppe bestående af Lars Klok (Digisource Danmark A/S), Inge Bak (Viborg Innovation Fond), Claus Bo Andreasen (Gymnastik og Idrætshøjskolen), Preben Jensen (Viborg Idrætsråd), Ole Anders Petersen (Viborg Kultur- og Idrætsfond), Benny Tolstrup (Viborg Bolig- og Erhvervsudlejning), Hans Erik Lund (Boligselskabet Sct. Jørgen), Jens Rohde (Byrådsmedlem R) og Stine Damborg (byrådsmedlem C) har gennem et stykke tid været igang med at undersøge mulighederne for at skabe en sådan vandkorridor.