"De 5 Halder" er helt unik med tre voldsteder og to herregårde i slentreafstand – et utroligt spændende naturområde. 

Viborgenserne har altid vidst det. Nu skal resten af Danmarks befolkning og gæster fra udlandet også have mulighed for at møde Halds herligheder. Vi befinder os i et af landets smukkeste natur- og kulturområder.


 
ap_moeller_og_hustru_chastine_mckinney_moellers_fond_til_almene_formaal.jpg
 

50 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møller Fonden støtter dette historiske fyrtårn, som nu skal udvikles til en turistattraktion på niveau med Hammershus på Bornholm


Dette unikke sted ønskes bevaret og ikke mindst formidlet, hvorfor Viborg Innovation Fond støtter:

1.
En historisk formidling af De 5 Halder

2.
En bevaring og opdatering af området til glæde og gavn for Viborg regionen – det øvrige Danmark og områdets turister

3.
En moderne tilgang til dette historisk spændende område

 

Forening "De fem Halder" er stiftet med det formål: ” at bevare, formidle og udbrede kendskabet til De Fem Halder – samt medvirke til at skabe tilbud og oplevelser til gavn for det omgivende samfund ”
 

Viborg Innovation fond har støttet dette projekt med kapital og arbejdskraft. Vi besætter funktionen som næstformand i foreningen "De Fem Halder", og som særlig rådgiver til foreningens repræsentant i juryen.
 

Foreningen "De fem Halder", Kulturstyrelsen, Naturstyrelsen og Viborg Kommune, har arbejdet intenst med en overordnet rammeplan for Haldområdet. Rammeplanen udstikker et samlet planmæssigt grundlag for at kunne udvikle de fem halder, og dermed bidrage til bedre formidling og bedre rammer for befolkningens udnyttelse af området, herunder øget turisme.
 

Vinderen, som skal udvikle "De Fem Halder " er:

Erik Brandt Dam arkitekter

 

Udviklingen sker i respekt for området og med fokus på formidling, historie, synlighed, leg og oplevelse. Se nogle af de spændende skitser her:

Der er meget stor interesse for og støtte til foreningen De Fem Halders arbejde, og i samarbejde med de nærmeste samarbejdspartnere arbejdes der målrettet for at realiserer visioner og mål.