Søerne i Viborg

Fonden arbejder aktivt på at skabe mulighed for at gøre søerne til en meget større og mere aktiv del af det at  være borger og gæst i Viborg.

Rigtig mange af vore medlemmer har udtrykt stort ønske om, at der skabes mere liv, aktivitet, udskænkning mv. i og omkring søerne, således at søerne på en aktiv og spændende måde tiltrækker gæster og dem der bor i kommunen – søerne må gerne blive et område som bare SKAL besøges/opleves.


sØnæs

Sønæs er nu færdig og resultatet er et fremsynet klimaprojekt, hvor både miljø, vandrensning, klimasikring, rekreative muligheder og naturhensyn går hånd i hånd.

DJI_0007 (2).jpg

På Sønæs kan du opleve et vand/naturmiljø, hvor overfladevand renses, så det er renere inden det løber ud i søndersø. Du kan også få spændende rekreative oplevelser på forhindringsbanen med “tømmerflåde”, “gå på line”, “trædesten” og mange flere. Eller slappe af på soltrappen ved “stranden”

Viborg Innovation Fond har siddet med i den styregruppe, som var nedsat under Viborg Kommune og som arbejdede med Sønæsområdet. Vi har arbejdet konstruktivt for visionerne og ambitionerne i projektet samt at borgere og interessenter blev inddraget