Visual Climate Center

(Projektet er undersøgt, og besluttet henlagt til evt. genoptagelse senere) 

På en globe vises jordens atmosfære, oceanerne og kontinenterne – og der opstår en fantastisk oplevelse og forståelse for vores klode og de konsekvenser det har, når mennesker påvirker naturens gang. Det er en helt ny måde at formidle naturvidenskab på i et spændende miljø af klima og interaktion samtidig hermed gøres klimaforandringer og globale sammenhænge tilgængelige på en anderledes, spændende måde.


Eksempler:

Se f.eks. hvordan tsunamien i Japan i 2011 opstod, hvilke konsekvenser har havtemperaturens stigninger for koralrev, hvilken betydning har det for joden såfremt vandstanden stiger 6 m, askeskyens spredning og påvirkning og meget meget mere.
 

Centrets betydning

Et sådant center vil være en attratktion for både turister, gæster, beboere osv., og som platform til at formidle viden på en ny måde. Der vil være stor opmærksomhed, da klima- og miljømæssige forandringer i høj grad optager såvel den danske befolkning som politikerne. Selv i et internationalt perspektiv er klima og miljø et af de indsatsområder, der har særdeles stor fokus og som debatteres meget.


Teknik

Avanceret teknologi gør det muligt at visualisere klimaforskning – fortid, nutid og fremtid. Data leveres af NOAA og NASA og opdateres løbende med ny forskning og udvikling.