Om Fonden

Viborg Innovation Fond er etableret af en række erhvervspersoner og har til formål at støtte projekter, der skaber vækst i Viborg Kommune og international bevågenhed.

 

Vision

Fondens vision er at bidrage til udvikling af Viborg Kommune kulturelt, socialt og erhvervsmæssigt, således at kommunen opleves som attraktivt til bosættelse og virksomhedsetablering
 

Mission

Fondens mission er på almennyttig basis og i et innovativt miljø, at udvikle livskvaliteten for alle i Viborg Kommune

 

Værdier

Fonden skal være en attraktiv, seriøs samarbejdspartner for alle interessenter

Fonden skal arbejde med fremadrettede projekter som skaber oplevelse, viden, arkitektonisk kvalitet og gør en forskel

Fondens skal i hele sit virke arbejde på et højt innovativt og etisk niveau.

 

Målsætning

Fonden deltager i 1-2 støtteberettigede projekter årligt, der kan dog forekomme år hvori der ikke er egnede projekter.

At udvikle et repræsentantskab bestående af erhvervsvirksomheder, private personer, fonde og andre der har interesse for udvikling af Viborg Kommune.

At udvikle strategiske alliancer og relationer med alle interessenter, også i det politiske miljø.