Formål

Fonden støtter projekter med følgende karakteristika

 • at være af blivende karakter

 • at være unikke og med sin egen særegenhed

 • at have et højt æstetisk og fagligt niveau

 • at skabe national og international opmærksomhed

 • at berige livskvaliteten

 • at fremme en erhvervsmæssig udvikling

 • at være økonomisk bæredygtig
   

Fonden deltager med

 • bistand til etablering

 • at være fødselshjælper

 • rådgivning

 • lobbyarbejde

 • økonomisk tilskud

 • fundraising
   

Fonden følger projektet i hele udviklingsfasen og indtil det overgår til daglig drift. Der ydes ikke tilskud til fysiske rammer eller driften.