Stor succes for international skole

Viborg kommune har en lang række internationalt orienterede virksomheder – hvis nuværende og kommende medarbejdere bør have mulighed for – at man også på det uddannelsesmæssige område kan tilbyde et inernationalt skoleforløb.

Derfor har Viborg Innovation Fond også, sammen med lokale virksomheder, Viborg Private Realskole, Viborg Katedralskole, Mercantec, Viborgegnens Erhvervsråd og Viborg Kommune støttet etableringen af Viborg Internationale Skole. Projektet startede i skoleåret 2010.


Viborg Private Realskoles Internationale Afdeling har haft et forrygende første skoleår. Viborg Private Realskoles Internationale Afdeling har igennem skolens første leveår oplevet stor succes og fremgang. Vi startede i august 2010 med 17 elever og i det 3. dritsår. skoleåret 2012/2013 er der 67 elever og 21 nationaliteter. I skoleåret 2013/2014 var elevtallet 80, som er det masimale antal lokalerne kan rumme.

Den Internationale Skole i Viborg har allerede fra start vist sig, at være en stor gevinst for regionens erhvervsliv og Viborg Kommune. Hermed er en af de største forhindringer i forhold til at tiltrække udenlandsk arbejdskraft nu løst.

Undervisningen på Viborg Internationale Skole bygger på Cambridge International Programme (Cambridge CIE). Cambridge CIE er en del af Cambridge University. Cambridge CIE er uden sammenligning den største udbyder af internationale grundskole programmer. Der er i dag mere end 9.000 CIE skoler globalt og i Danmark har 18 ud af 19 internationale skoler valgt CIE’s læseplan og program.


En skoledag i den Internationale Skole er selvfølgelig forskellig fra en skoledag i en almindelige dansk skole. Skoledagen er for det første en del længere og med en del flere undervisningstimer og fag. Vores yngste elever (5 år) har 30 undervisningslektioner pr. uge og de ældste elever (16 år) 36-38 undervisningslektioner pr. uge. Vi prioriterer sprogfagene, IT og science fagene særdeles højt.

Undervisningen er i alle fag tilrettelagt med udgangspunkt i elevens faglighed og ikke elevens alder. Det faglige niveau i timerne er højt og det forventes at eleverne laver 2 timers hjemmearbejde hver dag.

Underviserne på den Internationale Skole er professionelle undervisere med international baggrund og stærke faglige kvalifikationer. Underviserne har engelsk som modersmål eller modersmål i de sprog, de underviser i.


Det er en ressourcekrævende opgave at lave og starte en International Skole. Vi er meget taknemmelig overfor de virksomheder og privatpersoner som har valgt at støtte skolen – uden jeres støtte havde det ikke været muligt at starte en international skole. Den meget positive opstart har til gengæld også vist os, at der er et gunstigt elevgrundlag for en International Skole i Viborg.
.