Bioarium

(Projektet er undersøgt, og besluttet henlagt til evt. genoptagelse senere) 

I et samarbejde med Århus Universitet, Foulum, Kvægbrugets Forsøgscenter og Agro Business Park er gennemført en forundersøgelse vedr. mulighederne for etablering af et oplevelsescenter i forbindelse med forskningscenter Foulum. Resultatet af denne undersøgelse viser, at der er et stort potentiale i forhold til flg.:

1.
Formidling af viden til skoler- og uddannelsesinstitutioner

2.
En række muligheder i forhold til erhvervsaktiviteter, netværk og mødested for erhvervet

3.
Præsentation af nye systemløsninger i jord- og husdyrbruget

4.
Muligheder for tilbagevendende begivenheder af både professionel karakter og i forhold til at skabe en mere folkelig forståelse for bioenergi og det biobaserede samfund

5.
Et oplevelsescenter er også en enestående mulighed, hvor det optimale vil være, at koble eksisterende og relevante aktører indenfor det naturvidenskabelige område sammen, således at der arbejdes videre med mulighederne i et større set op og ud fra de styrkepositioner, der også er indenfor energi-området.