Eventpuljen

Kære medlemmer i Viborg Innovation Fond

Vi har tidligere informeret jer om, at vi som et led i vort formål, har indledt et samarbejde med Viborg Kommune for at få aktiveret midler fra Eventpuljen.

Eventpuljen er et samarbejde mellem Viborg Innovation Fond og Viborg Kommune, hvor begge parter har indskudt 500.000 kr. i en fælles pulje. Eventpuljens formål er at støtte events af enhver art, det vil sige både erhvervs- og kulturelle events, som vurderes at understøtte innovationsfondens formål og Viborg Kommunes profil som et dynamisk og attraktivt vækstområde. Eventpuljens arbejdsgruppe består af fire personer, hvor det fra Viborg Innovation Fond er Jørgen Hansen og Mogens Andersen der varetager fondens interesser, mens det fra Viborg Kommunes side er Lars Stentoft, direktør for Kultur, Service & Events samt Peter Sand, direktør for projektet "KRAFT - Powers of Nature". 

Eventpuljen.png


Fonden arbejder sideløbende videre med at bistå andre projekter som hidtil, og vi vil senere orientere Jer om status på dette arbejde.

Der er aftalt medfinansiering af tre events, og når de er gennemført, vil vi evaluere samarbejdet om Eventpuljen.