Repræsentantskabsmøde 2018

April_30.png

Der indkaldes hermed til repræsentantskabsmøde i henhold til Fundatsens pkt. 7.4

Mandag, den 30. april 2018 kl. 17.30

 
Mødet finder sted i Ulrik Wilbek Lounge i Vibocold Arena, Tingvej 5, 1. sal, 8800 Viborg

 

Dagsorden er:

1.
Valg af dirigent

2.
Bestyrelsens beretning

3.
Fremlæggelse af revideret årsrapport

4.
Godkendelse/forkastelse af beretning og årsrapport

5.
Valg af bestyrelsesmedlemmer efter bestyrelsens indstilling

6.
Eventuelt, herunder forslag fra medlemmer af repræsentantskabet


 
Efter repræsentantskabsmødet vil der være indlæg ved Borgmester Ulrik Wilbek og Peter Sand, Naturkraft. Jens Ole Sørensen vil styre debatten.
 
Fonden vil være vært ved en let anretning.
 
Viborg, den 16. april 2018
 
Kim Ricken Jørgensen
Formand