Med White Water Viborg skabes en kunstig foss, som anvendes til river rafting

Den kan anvendes af både professionelle brugere, turister og fysisk handicappede, som ønsker en spændende oplevelse. Der er derfor tale om både White Water Rafting på højeste plan, ja, endog internationalt plan, og en foss, der henvender sig til breddesporten, for de der har lyst at prøve kræfter med vand og fysiske færdigheder.

Foss'en vil blive etableret som et sportsanlæg og en attraktion af international karakter. Anlægget vil blive Danmarks største og smukkeste foss. Der arbejdes med en placering nedenfor Nordisk Park, udformet på en måde, som tager maksimal hensyn til den flotte natur.


Viborg Innovation Fond har støttet dette tiltag med kapital og arbejdskraft. Vi besætter funktionen som projektleder og bestyrelsesformand i foreningen White Water Viborg

Foreningen White Water Viborg har sammensat en projektgruppe, som skal sætte turbo på udviklingsprocessen. Grundfos har tilbudt deres assistance og rådgivning i forbindelse med pumpestationer og Orbicon er tilknyttet White Water Viborg som rådgivere omkring miljøspørgsmål.

Viborg Kommune er involveret i forhold til en kortlæggelse af de plan-, natur, og miljømæssige konsekvenser, herunder udarbejdelse af en VVM-undersøgelse (en vurdering af de miljømæssige konsekvenser). Viborg Byråd har på budgetkonference i 2015 bevilget 10 mio. kr., som Viborg Kommunes medfinansiering til anlæg af banen, når den resterende finansiering er aftalt.

Hydro Stadion er specialister i udformning og bygning af white water anlæg i Europa og har besøgt White Water Viborg for at bedømme projektet og besigtige den foreslåede placering. Eksperterne finder projektet interessant, og forklarer, at der kan skabes en international bane i det påtænkte område. Den er bynær, og har god synergi til øvrige idrætsfaciliteter og overnatningssteder.

White Water Viborg har allerede fået stor opmærksom, såvel lokalt som internationalt, og idræts- og turist-organisationer byder White Water Viborg velkommen i Danmark og glæder sig til åbningen.