Samarbejde på tværs skaber resultater

Gruppen “samarbejde på tværs” eller “koordinationsgruppen” blev nedsat sidst på efteråret 2012 på repræsentantskabsmøde i Viborg Innovation Fond, hvor fonden blev opfordret til at sætte sig i spidsen for at få etableret et samarbejde på tværs blandt de forskellige aktører.

Med fonden som koordinator arbejder gruppen med at få beskrevet relevante fyrtårne og events, samt udarbejdelse af en plan for, hvordan der kan opnås resultater ud fra den betragtning, at vi er stærkere sammen end hver for sig. Samarbejdet i gruppen foregår i et meget konstruktivt og deltagende klima, hvor alle har det udgangspunkt, at et koordineret samarbejde skaber resultaterne.


Formål:

1. Skabe grundlag for gennemførelse af events og fyrtårne

2. Sikre koordinering af de initiativer, der er og kommer

3. Sikre, at der er et forum, hvor nye ideer bliver vurderet

4. Sikre fælles opbakning blandt aktørerne

5. Masterplanen er en rullende plan, som løbende vurderes og tilrettes